CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN NÔNG HẢI SẢN KHÁNH HÀ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN NÔNG HẢI SẢN KHÁNH HÀ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN NÔNG HẢI SẢN KHÁNH HÀ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN NÔNG HẢI SẢN KHÁNH HÀ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN NÔNG HẢI SẢN KHÁNH HÀ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN NÔNG HẢI SẢN KHÁNH HÀ
Menu
DU XUÂN
Test

Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẾ BIẾN NÔNG HẢI SẢN KHÁNH HÀ

Văn phòng: 324 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây,Quận 7 , Tp.HCM

ĐT: (84.8) 8 728 744 - Fax: (84.8) 8 723 051

Email: hacongthai@khanhha.com

Nhà xưởng- Kho lạnh: 8 Đường Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Qụân 7, Tp.HCM

ĐT: (84.8) 8 731 093 - 8 731 773

Email: hacongthai@khanhha.com

Website: khanhha.com

Họ và tên (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Nội dung (*)
Video
Logo Đối tác
backtop